Xét tặng Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh năm 2024

Hội đồng xét tặng Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh vừa ban hành kế hoạch xét tặng Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh năm 2024.

Theo đó, Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh do UBND tỉnh tổ chức hàng năm. Tác phẩm dự thi là những tác phẩm báo chí có chất lượng cao, phản ánh các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh; đảm bảo tính trung thực, khách quan.

Các tác giả, nhóm tác giả chuyên và không chuyên là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài có tác phẩm về Bến Tre được đăng hoặc phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng của các cơ quan báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động và tuân thủ đúng thể lệ Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh đều được tham dự giải. Mỗi tác giả, nhóm tác giả gửi dự thi tối đa không quá 5 tác phẩm.

Tác phẩm dự thi phải được sử dụng từ ngày 30-4-2023 đến 30-4-2024 trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép. Nếu tác phẩm nhiều kỳ, trong đó có các kỳ đã đăng tải hoặc phát sóng trước ngày 30-4-2023 thì được gộp vào các kỳ liền kề để tính thành một tác phẩm dự giải.

Thể loại tác phẩm dự giải: phản ánh, ghi chép, phỏng vấn, phóng sự, ký báo chí, chính luận, phim tài liệu… Tác phẩm truyền hình thời lượng mỗi tác phẩm không quá 15 phút; tác phẩm phim tài liệu, chương trình chuyên đề, tọa đàm không quá 30 phút; thời lượng mỗi tác phẩm phát thanh không quá 10 phút

Lưu ý, các tác phẩm đạt giải cao nhất tại các cuộc thi của bộ, ngành Trung ương, khu vực và do UBND tỉnh tổ chức thì không tham dự giải. Không chấm các tác phẩm có yếu tố hư cấu, các tác phẩm là công trình nghiên cứu, khảo cứu khoa học, biên soạn tài liệu hoặc dịch thuật.

Khi gửi tác phẩm dự thi, đối với báo in, báo điện tử, tác giả, nhóm tác giả photo tác phẩm gốc (trên một mặt giấy A4, tác phẩm báo điện tử có ghi đường link). Đối với truyền hình phải gửi đĩa ghi hình, tiếng (truyền hình), file âm thanh (phát thanh) hoàn chỉnh trên đĩa DVD/USB, ghi rõ thời gian phát sóng, đài phát và thời lượng cụ thể. Mỗi đĩa chỉ ghi 1 tác phẩm, kèm bản thuyết minh đánh máy trên một mặt giấy A4.

Thời gian nhận tác phẩm đến 17 giờ 00 ngày 5-5-2024. Tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm dự thi về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Số 20, Lê Quý Đôn, phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (0275).3811686. Ngoài phong bì cần ghi rõ: Tác phẩm dự thi Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh năm 2024. Lễ tổng kết, trao giải dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6-2024.

Theo Quang Khởi/Báo Đồng Khởi